1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Kobiety w „męskich” zawodach - szansa czy zagrożenie?

Fundacja Gospodarcza zaprasza na konferencję pt.: Kobiety w „męskich” zawodach – szansa czy zagrożenie? organizowaną w ramach projektu „Ponad stereotypami – spawacz zawodem dla kobiet” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 15 października 2015 r. w godzinach 10.30 – 13.30 w siedzibie Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2.

W programie konferencji:

- Kobiety i mężczyźni na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja?;

- Korzyści z różnorodności. Dlaczego warto zatrudniać kobiety w firmach zdominowanych przez mężczyzn?;

- „Męska branża”? Nie, moja branża.

a także panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz przedstawiciela firmy AIC S.A.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby zainteresowane tematyką równouprawnienia płciowego na rynku pracy. Szczególnie wszystkie panie, które wykonują bądź planują wykonywanie zawodu w branży zdominowanej tradycyjnie przez mężczyzn.

Zapisy na konferencję do 13.10.2015 r. osobiście w recepcji Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, pod numerem telefonu 58 666 61 61 lub na stronie: http://fundacjagospodarcza.evenea.pl/ Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność rejestracji.