1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Muzeum Emigracji bez wyjątku

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną mogą komfortowo zwiedzać wystawę Muzeum Emigracji w Gdyni.
Usługi przewodników i tłumaczy języka migowego będą dostępne bezpłatnie, po uprzedniej rezerwacji. Oferta dostępna jest w ramach projektu „Muzeum bez wyjątku” do 20 grudnia br. dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ponad 12 proc. populacji Polski. To około 4,7 miliona osób. Tym samym osoby te tworzą największą mniejszość w kraju – mówi Agnieszka Kaim, specjalistka ds. edukacji w Muzeum. W nowoczesnych muzeach duże możliwości dają technologiczne udogodnienia ekspozycji – takie jak ekrany multimedialne z funkcją dostosowania rozmiaru tekstu i kontrastu tła do potrzeb osób słabowidzących. Nie zmienia to faktu, że kluczowe pozostaje wsparcie ludzkie – i to zarówno w osobistym i życzliwym asystowaniu podczas zwiedzania wystawy jak i przy swobodnym poruszaniu się po budynku.
Idea projektu „Muzeum bez wyjątku” opiera się wyrównywaniu szans w kontakcie  ze sztuką i edukacją, na włączaniu w życie kulturalne muzeum. Dlatego do Muzeum Emigracji w Gdyni wprowadzono także tłumaczenia na język migowy wykładów, debat, spotkań z artystami, promocji książek – już od października cykl Za granicą sztuki oraz spotkania z pisarzami (m.in. Łukaszem Orbitowskim i Grażyną Plebanek) w ramach Literatury bez granic są dostępne dla osób niesłyszących.
Strona internetowa:
http://www.muzeumemigracji.pl/