1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Podziękowania

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Filia nr 11 (Mały Kack) serdecznie dziękuje Centrum Kultury za wypożyczenie strojów do Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa, Jackowi Chajęckiemu za ufundowanie nagród i przeprowadzenie quizu literackiego, a także kostiumolog Magdalenie Kurek za zrobienie wystawy i pomoc w odtworzeniu klimatu epoki.
***
Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu wraz z opiekunami serdecznie dziękują dealerowi Mercedesa Firmie BMG Goworowski Sp. z o.o. w Gdyni, reprezentowanej przez Pana Daniela Dadacza, za umożliwienie przeżycia wyjątkowej wycieczki z wieloma atrakcjami do Zakopanego.