Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Praktyki zagraniczne w gdyńskim Ekonomiku

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni od 8 lat realizuje projekty unijne: Erasmus+, Comenius, Leonardo i Młodzież w Działaniu. Umożliwiają one uczniom zdobyć doświadczenie i certyfikaty potwierdzające ich aktywność i doświadczenie zawodowe.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli Marii Małkowskiej, Aleksandry Rosickiej i Jolanty Wdowiak w wakacje 2015 wyjechało na praktyki zagraniczne 36 uczniów w ramach programu Erasmus+ „Praktyka zagraniczna - inwestycją w moją przyszłość zawodową”.
Celem działań gdyńskiego Ekonomika jest angażowanie, jak największej liczby uczniów, szczególnie z klas pierwszych, by zachęcić ich do rozwijania umiejętności językowych, większej samodzielności, otwartości i przedsiębiorczości. W czasie  2-tygodniowej praktyki w Turcji (Izmir) uczestnicy projektu uzyskali  międzynarodowe certyfikaty Europass Mobility i dokumenty systemu ECVET dokumentujące ich doświadczenie zawodowe, które zwiększą ich szanse na europejskim rynku pracy.
Uczniowie odbywali praktykę w przedsiębiorstwach tureckich poznając specyfikę funkcjonowania tego rynku. W czasie wolnym poznawali kulturę, zwyczaje i ciekawe miejsca. Przez cały rok szkolny odbywały się spotkania w czasie których uczniowie  uczyli się języka angielskiego i tureckiego. Przedstawiali informacje o zwyczajach, historii i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych Turcji.
Udział w projekcie pozwolił młodzieży rozwinąć umiejętności językowe, poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, zwiększyć wiarę we własne umiejętności, rozwinąć własną  kreatywność i przedsiębiorczość oraz zwiększyć  własne szanse  na podjęcie działalności gospodarczej lub na zatrudnienie w regionie i Europie.