1212 (1012) 2015-10-23 - 2015-10-29

Na zdrowie

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 44, zaprasza do nowo otwartej rehabilitacji  ukierunkowanej na kompleksowe leczenie bólu i jego profilaktykę, dyskopatii, nerwobólu, niedowładów, wad postawy, skoliozy, zmian zwyrodnieniowych i innych.

Rejestracja: na zabiegi można zapisać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 17.30 osobiście( IV piętro) bądź telefonicznie pod numerem 58 781 18 67 lub 58 781 18 11.

Placówka wyjonuje zabiegi fizykoterapii  (wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu bądź specjalisty) a także zabiegi kinezyterapii, masażu oraz kinesiotapingu. Informujemy, że świadczone przez nas usługi są wyłącznie odpłatne. Cennik znajduje się na naszej stronie internetowej www.spls.pl w zakładce „Rehabilitacja”

***

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 44, oferuje program profilaktyczny z zakresu mammografii:

Program sponsorowany przez NFZ. Bezpłatne badanie przysługuje paniom (rocznik od 1946 do 1965), które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi. Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58  78  11 829.

***

Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu alkoholizmu. W Gdyni grupy rodzinne Al-Anon spotykają się:

- „Bezpieczny brzeg” - środa, godz. 18.00, Chylonia, ul. Kcyńska 2 (salka 2 katechetyczna), ostatnia środa miesiąca miting otwarty.

- „Początek” - piątek, godz. 17.30, ul. Traugutta 9 (klub abstynenta). Ostatni piątek miesiąca mityng otwarty.

***

Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus, ul. Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty - można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).

***

MED-ACTIV - Specjalistyczny Ośrodek Korekcji Wad Postawy zaprasza na bezpłatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 6-17 lat. Należy umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.

MED-ACTIV: Działki Leśne, ul. Warszawska 41/1, tel. 58 66 444 00.

Strona Intenetowa: www.med-activ.pl

***

Vita-Med. Centrum Opieki Medycznej w Gdyni, ul. Czeremchowa 1,  zaprasza osoby powyżej 65 roku życia, mieszkańców Gdyni na realizację programu „Stale Sprawni”, realizowany przez Miasto Gdynia.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod nr tel. 58 664 57 04.

***

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:

- Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie „Profilaktyka raka szyjki macicy”, etap podstawowy. Badania wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieki 25-59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).

Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem wysokiego ryzyka).

Rejestracja osobista w gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie pod numerem 58 711 61 15;

- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego” - mammografia - etap podstawowy. Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet urodzonych  od 1946 do 1965 roku. Badania przeprowadza się od poniedziałku do piątku (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.

- mieszkańców Gdyni  na bezpłatne badania profilaktyczne, w zakresie „Wczesnego diagnozowania  jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 – 55 lat”. Badania przeprowadza się w gabinecie okulistycznym. Rejestracja w przychodni lub telefoniczna pod numerem  58 711 60 00 w godzinach 8.00-18.00, 665 267 101 wtorek-piątek w godz. 7.30-14.00.

- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia”. Program polega na  badaniu laboratoryjnym kału na krew utajoną oraz skierowanie osób z potwierdzonym dwukrotnie dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego do II etapu programu na badanie kolonoskopowe.

Informacja i odbiór probówek w gabinecie zabiegowym w godz. 8.00 - 18.00.

Telefon: 58 711 60 34.

- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat, które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii. Badania przeprowadza się w gabinecie mammograficznym w WSPL SP ZOZ, ul. Pułaskiego 4 (po wcześniejszej rejestracji).

Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do korzystania z usług w poradni  neurologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentów  którzy w ciągu poprzedzających 730 dni (2 lata)  nie korzystali ze świadczeń w zakresie poradni neurologicznej licząc od daty 1.01.2015 r. Do poradni wymagane jest skierowanie. Rejestracja osobista lub przez osoby trzecie  w rejestracji, lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 00.

ikona