1212 (1012) 2015-10-23 - 2015-10-29

Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w nowej odsłonie

W połowie 2016 r. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie otrzyma, zwolniony przez filię nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej lokal, który w całości wykorzystywany będzie na potrzeby Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. Filia nr 15 przy al. Marsz. Piłsudskiego 18 zostanie przeniesiona do filii nr 10 przy ul. Biskupa Dominika 3.

Przeprowadzka filii nr 15 zakończy się 30 czerwca 2016 r., a następnie zostanie podpisana z gdyńskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego umowa użyczenia lokalu. Powierzchnia udostępnionego lokalu to 199 m².

Ośrodek Kultury Kaszubsko – Pomorskiej w pełni będzie realizować funkcję miejsca otwartego na mieszkańców. Młodzi gdynianie otwierają się na przeszłość miejsca w którym żyją, a Ośrodek będzie spinać wszystkie działania w tym zakresie – powiedział prezydent Wojciech Szczurek.

Decyzja o połączeniu filii nr 10 i 15 podjęta została po szczegółowej analizie wyników czytelnictwa, która wykazała tendencję malejącą oddziału przy al. Marsz. Piłsudskiego  i duży potencjał rozwojowy filii przy ul. Biskupa Dominika. Placówka ma powierzchnię 229 m2. Warto dodać, że w promieniu ok. 1 km od filii nr 15 znajduje się 5 bibliotek publicznych oraz 7 bibliotek szkolnych.

Miejska Biblioteka Publiczna, wyprowadzając się z lokalu przy al. Marszałka Piłsudskiego 18, zabierze ze sobą część zbiorów (głównie beletrystyka), które zostaną zgromadzone w filii nr 10 oraz innych placówkach. Część zbiorów dotyczących  regionu pozostanie w lokalu do dyspozycji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i będzie w dalszym ciągu udostępniana mieszkańcom.

Gdy zaczynaliśmy w 2003 roku Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej dysponował 500 woluminami, teraz zbiór ten liczy 5 tysięcy pozycji i będzie wciąż poszerzany – powiedziała wieloletnia prezes Zrzeszania Kaszubsko-Pomorskiego Teresa Hoppe.

Ośrodek Kultury Kaszubsko Pomorskiej  w nowej odsłonie

Dysponujący większą powierzchnią i otwarty na mieszkańców Gdyni Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej zajmie się szerzej utrwalaniem i krzewieniem kultury Kaszub i Pomorza. W dalszym ciągu będzie też gromadzić księgozbiór poświęcony regionowi i miastu. Dotychczas OKKP działało w sferze kultury. W nowej odsłonie do oferty dołączy edukacja, w tym w zakresie gospodarki.

Działania z zakresu gospodarki będą realizowane w partnerstwie z Akademią Kształcenia Zawodowego, która posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu działalności. Będą to m.in. szkolenia i treningi dla osób poszukujących pracy oraz pracowników firm i instytucji chcących podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje, aktywizacja osób pozostających bez pracy, ćwiczenia umiejętności znalezienia się na rynku pracy, dokształcanie nauczycieli w celu przygotowania ich do zmieniających się potrzeb w zakresie edukacji młodzieży.

Rozwijanie kultury kaszubskiej w mieście jest bardzo ważne. Języka kaszubskiego dzieci uczą się w szkołach, stąd potrzeba oddania do dyspozycji nauczycieli, uczniów i rodziców  miejsca, gdzie będą mogli uzyskać pomoc dydaktyczną a także  będą mieli do dyspozycji niezbędne materiały – mówi Teresa Hoppe.

Edukacja prowadzona będzie m.in. poprzez:

- organizację spotkań dla gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów związanych z tematyką regionalną,

- organizację warsztatów związanych z rękodziełem regionalnym,

- innych zajęć warsztatowych – fotografii, dziennikarstwa itp.,

- skupienie wszystkich zajęć o tematyce regionalnej gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tematy gdyńskie, kaszubskie i pomorskie).

By zwiększyć zakres działań, do współpracy zostaną zaproszeni nowi partnerzy: Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski, ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Akademia Kształcenia Zawodowego, Fundacja „FLY”, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Miesięcznik „Pomerania”, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. ks. Antoniego Muchowskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia” oraz Rada Dzielnicy Kamienna Góra.

Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej został powołany 12 września 2003 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni Wojciechem Szczurkiem, ówczesną dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbietą Gwiazdowską oraz Prezesem Gdyńskiego Oddziału ZKP Teresą Hoppe.

ikona