1212 (1012) 2015-10-23 - 2015-10-29

XIV Ogólnopolski Przegląd „Połowy Poetyckie” Gdynia 2015

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka „Strych” ogłaszają XIV Ogólnopolski Przegląd „Połowy Poetyckie” Gdynia 2015. W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy.

Konkurs na „Zestaw Wierszy”.                   Do udziału w konkursie zapraszani są wszyscy twórcy z terenu całej Polski i nie tylko. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych                     i nienagradzanych. Wiersze należy opatrzeć godłem (pseudonimem). Do zestawu wierszy należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem (pseudonimem), zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Prace należy nadsyłać 6 listopada 2015 r. na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, z dopiskiem „Połowy 2015”. Pula nagród wynosi 7000 zł.

Konkurs „Jednego Wiersza”.  

Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego, nienagradzanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce Jury. Konkurs odbędzie się w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 19.30. Pula nagród w konkursie wynosi 1250 zł.

Udział w konkursach oznacza zgodę na publikację nagrodzonych wierszy. Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnej korekty programu „Przeglądu” oraz wartości nagród.

Gala finałowa „Połowów Poetyckich”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sobotę 21 listopada   2015 r. w Gdyni. Laureaci obydwu konkursów zostaną powiadomieni i zaproszeni do odbioru nagród podczas Gali Finałowej Przeglądu. Miejsce oraz szczegółowy program Połowów zostanie ogłoszony na stronie Centrum Kultury w Gdyni.

Kontakt z organizatorami: Centrum Kultury w Gdyni, Teresa Wojciechowska, tel. 58 664 73 77, e-mail: t.wojciechowska@ckgdynia.pl, przystanpoetycka@gmail.com

 

 

 

ikona