1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Ciepło dla organizacji głosami internautów

„Podaj dalej ciepło" i „Ciepło na Start" to dwie akcje, które podgrzeją jesienną atmosferę. Ich beneficjentami będą organizacje pozarządowe z Gdyni i Gdańska. O wyborze zwycięzców zadecydują internauci. Mają czas do końca listopada.
„Podaj dalej ciepło" jest projektem organizowanym już po raz siódmy w Gdyni i w Gdańsku przez EDF Polska S.A. i OPEC Sp. z o.o. w Partnerstwie z Gminą Miasta Gdyni i Gminą Miasta Gdańska.
Jego celem jest pomoc organizacjom pozarządowym. Pomoc, polegająca na pokryciu rachunków za ciepło.
O jej przyznaniu zadecydują głosy internautów. Dwie organizacje, które zdobędą największą ilość ważnych głosów otrzymają po 20 000 zł, kolejna dwie zaś po 10 000 zł.
„Podaj dalej ciepło" i „Ciepło na Start" to dwie akcje, które podgrzeją jesienną atmosferę. Ich beneficjentami będą organizacje pozarządowe z Gdyni i Gdańska. O wyborze zwycięzców zadecydują internauci. Mają czas do końca listopada.
„W prowadzonej akcji nie chodzi jednak tylko o wsparcie finansowe. W ten sposób promujemy organizacje, pokazujemy czym one się zajmują i na jakich polach aktywności działają" - tłumaczy Iwona Kozłowska, rzecznik prasowy, OPEC sp. z o.o.
„W ramach akcji „Podaj dalej ciepło" możemy głosować na dwie organizacje z Gdyni - na Fundację „Adaptacja M&K", która prowadzi świetlicę dla Seniorów przy ul. Chylońskiej i Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Nowoczesny Senior", który powstał z inicjatywy mieszkańców dzielnicy Witomino - Leśniczówka”
- mówi Cezary Horewicz, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Drugi projekt „Ciepło na Start" polega na wspieraniu organizacji działających w obszarze ekonomii społecznej. Również w tym przypadku internauci wytypują po jednym projekcie z Gdyni i Gdańska, który według nich zasługuje na wsparcie finansowe przeznaczone na promocję i rozwój. Wysokość nagrody wynosi po 15 000 zł.
W akcji „Ciepło na Start" można głosować na 5 gdyńskich organizacji z ciekawymi projektami, z których aż 3 dotyczą zwiększania szans na rynku pracy. Mam tu na myśli projekty realizowane przez Fundację Gospodarczą, Spółdzielnię Socjalną M@RINA, Fundację Pro Caritate Gedanensis. Dwa pozostałe projekty to kampania społeczna „Razem przy stole" realizowana przez Spółdzielnię Socjalną „Razem" i spektakl teatralny pt.: „Moja sprawa" realizowany w ramach projektu „Człowiek człowiekowi" angażujący niepełnosprawnych intelektualnie aktorów, członków Teatru Biuro Rzeczy Osobistych prowadzonego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni" - dodaje Cezary Horewicz.
Na najciekawsze projekty i realizujące je organizacje można głosować do końca listopada na stronach http://www.podajdalejcieplo.pl/ i http://www.cieplonastart.pl/
Do tej pory, w ramach obu projektów, organizacje otrzymały wsparcie w kwocie 340 000 zł. W tym roku planowane jest przekazanie 90 000 zł.