1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Konsultacji c.d. - zmiany gdyńskiej sieci szkół

W ramach przygotowań do zmian gdyńskiej sieci szkół trwają spotkania wiceprezydenta Gdyni Bartosza Bartoszewicza, mające na celu przedstawienie szczegółowego harmonogramu i zakresu zmian związkom zawodowym, dyrektorom, nauczycielom i uczniom placówek, których one dotyczą. Zakończenie tego etapu kampanii informacyjnej planowane jest w połowie listopada.
Na zakończenie konsultacji wiceprezydent Bartoszewicz spotka się z rodzicami uczniów. Władze Gdyni uważają, że tak otwarta polityka informacyjna, choć czasochłonna, jest niezbędna by rozwiać wszystkie wątpliwości wśród zainteresowanych.