1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Sukces drugiej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego

W głosowaniu, które trwało od 25 października do 4 listopada, udział wzięło 47612 osób - 20% mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. To o blisko 7000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat.
Głosowanie to ogromny sukces frekwencyjny. W ubiegłym roku głosowało powyżej 40 tys. gdynian, w tym roku 47612 osób a więc 20% uprawnionych. 80% nie głosowało, ale jeżeli popatrzymy na wyniki w Polsce, gdzie w większości dużych miast, zainteresowanie budżetem obywatelskim maleje, to możemy mieć satysfakcję. Największe poruszenie miało miejsce na Chwarznie - Wiczlinie, gdzie zagłosowało 40% uprawnionych -  wylicza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Chętnie (blisko 35% uprawnionych) głosy oddawali również mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła 4%), co  najprawdopodobniej wynika z faktu, iż była to jedyna dzielnica, w której oba projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających.
W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe.

W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4 597 797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu - 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu - po dwa. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony http://www.bo.gdynia.pl/, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów. Najwięcej głosów otrzymał projekt „wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej” pod nazwą Aktywna Chylonia, o wartości 350 000 zł.
W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. 4 dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczone na dzielnicę, kolejne 8 były bardzo bliskie wyczerpania tej puli. Wybranym projektem o największej wartości jest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie” opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino,  o czyli 546 150 zł. Nie rozdysponowane środki w kwocie 875 064 zł, które zostaną dodane do puli, którą podzielą mieszkańcy poszczególnych dzielnic w 2016 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są  przede wszystkim boiska, różnego typu instalacje do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz 2 (z 2 złożonych) wybiegi dla psów. Szczegółowa lista zwycięskich projektów dostępna jest na stronie https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/wynikibo2015.pdf

Bardzo się cieszę, że ta nowa instytucja jaką jest Budżet Obywatelski tak znakomicie się rozwija. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim głosującym za zaangażowanie. Każdy głos pokazywał, że projekty zgłoszone przez wnioskodawców cieszyły się dużym zainteresowaniem i rzeczywiście wywoływały emocje. Bardzo dziękuję wnioskodawcom za znakomite pomysły, bo nie byłoby tej frekwencji gdyby nie dobre projekt. To one pokazywały, że z perspektywy miejsca naszego zamieszkania, dzielnicy, kawałka ulicy, to są rzeczywiście rzeczy, które poprawią jakość naszego życia
- podsumował prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Na podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim.  Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych liderów, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu. Od niedzieli 25 października, w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady - wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady BO, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali - wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze.
Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich - np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic,  proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania. 

Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysł na realizacje gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.