1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

Nabrzeże Szwedzkie przebudowane

Ostatni kwartał 2015 roku jest dla portu w Gdyni szczególnie bogaty w wydarzenia wieńczące długie i kosztowne procesy inwestycyjne. 16 listopada 2015 r. nastąpiło uroczyste zamknięcie kolejnej inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. współfinansowanej ze środków unijnych. W budynku zabytkowego Dworca Morskiego w Gdyni, gdzie mieści się siedziba Muzeum Emigracji, odbyła się konferencja zamykająca projekt „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia".
Przebudowa kosztowała 90,5 mln zł. W ramach prac pogłębiono kanał portowy, co umożliwi przyjmowanie większych jednostek przy nabrzeżu. Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz infrastrukturą nadziemną i podziemną, jak również budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków oraz przebudowę układu kolejowego i nawierzchni drogowych od strony Nabrzeża Duńskiego. Przy Nabrzeżu przebudowane zostały sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej.
Przebudowane Nabrzeże Szwedzkie służyć będzie głównie do przeładunków towarów masowych sypkich, w tym m.in. węgla, koksu, rudy, kruszywa, śruty czy zboża.