1218 (1018) 2015-12-04 - 2015-12-10

Zmiany w organizacji ruchu – 6 grudnia 2015 r.

W związku z organizacją imprez Mikołajowych 6 grudnia 2015 r.:
- Parady „Mikołajów na Motocyklach" od godz. 11.00 do 13.30 na czas przejazdu motocyklistów z Gdańska do Gdyni sukcesywnie wyłączone zostaną z ruchu na terenie Gdyni następujące ulice:
- al. Zwycięstwa,
- ul. Świętojańska,
- Skwer Kościuszki, oraz od godz. 10.00 w dniu imprezy:
- al. Jana Pawła II (zamknięta od skrzyżowania z ul. J. Waszyngtona).
Po przejeździe kolumny Mikołajów ruch na poszczególnych ulicach będzie stopniowo przywracany.
- „Gdyńskie Mikołajki 2015" w godzinach 17.00 - 19.00, zostanie wyłączona z ruchu ulica Armii Krajowej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. J. Wybickiego, a K. O. Borchardta).
Wszystkich kierowców prosimy o podporządkowanie się do zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej.