Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
1219 (1019) 2015-12-11 - 2015-12-17

Na zdrowie

NZOZ „OKO” w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37zaprasza w imieniu Prezydenta Miasta, mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry. Program jest skierowany do osób w wieku 45 - 55 lat i finansowany z budżetu gminy. W celu uzyskania dokładniejszych informacji lub rejestracji należy  bezpośrednio kontaktowa się z placówką lub telefonicznie pod numerem 58 350 89 07 lub 58 352 00 58. Strona internetowa:  www.nzoz-oko.pl Dodatkowo placówka świadczy usługi z zakresu laseroterapii zmian cukrzycowych oczu, badania GDX, OCT, USG, FLA, pole widzenia oraz porady okulisty dziecięcego a także laryngologa w ramach NFZ.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię. Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00-14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię,  psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie  wartości, twoje życie jawi się jako problem  nie  do  rozwiązania, skorzystaj  z  Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja  jest  postępującą  chorobą, którą  można  powstrzymać.
Anonimowi  Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl Grupy AD  zapraszają, Grupa  AD  „Optymiści”, ul. Św. Mikołaja, przy  parafii św. Mikołaja”, piątek, godz.  18.00.
***
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44 w każdą I i III środę miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00 udziela bezpłatnych porad, spotkania z dietetykiem.
***
Klub Abstynenta „Krokus” Gdynia, ul. Traugutta 9, zaprasza codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-20.00 w niedzielę w godz. 10.00-18.00. Wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzinom oraz osobom z syndromem DDA i DDD. Zapewnia konsultacje i pomoc terapeutyczną. Działalność Klubu finansowana  z dotacji Miasta Gdyni. Tel. Klubu 58 711 80 63. Grupy Anonimowych Alkoholików spotykają się na mityngach w Gdyni przy ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta „KROKUS”).
- poniedziałek - grupa „Arka”, godz. 17.30, pierwszy poniedziałek trzeci poniedziałek miesiąca mityng otwarty;
- wtorek - grupa „Genesis”, godz. 17.30, pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty;
- środa - grupa kobieca „Zwierciadło”  godz.18.00- 19.30, wszystkie mityngi zamknięte:
- sobota - grupa „Panorama”, godz. 16.00, ostatnia sobota miesiąca mityng otwarty;
- sobota - grupa DDA, DDD  godz. 12.30  wszystkie mityngi otwarte;
- niedziela - grupa „Spikerska”, godz. 10.00 (wszystkie mityngi otwarte).
Spis gdyńskich grup AA znajduje się na stronie: www.zatoka.aa.wizytówka.pl Spis Grup Wspólnoty AA w Polsce Ogólnopolska strona BSK: www.aa.org.pl Telefon Klubu  Abstynenta „Krokus” czynny codziennie od godz. 12.00 do 20.00, tel. 58 711 80 63.
***
MED-ACTIV - Specjalistyczny Ośrodek Korekcji Wad Postawy zaprasza na bezpłatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 6-17 lat. Należy umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.
MED-ACTIV: Działki Leśne, ul. Warszawska 41/1, tel. 58 66 444 00.
Strona internetowa: www.med-activ.pl
***
Firma MAT-SŁUCH, zaprasza na bezpłatne badania słuchu dla dorosłych i dzieci w Przychodni U Źródła Marii, Karwiny, ul. Gabrieli Zapolskiej 1A. Badania odbywają się w środy w godz. 9.00 - 13.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 - 18.00 w gabinecie nr 221. Rejestracja pod nr tel. 58 660 03 23, 608 045 554 lub w rejestracji w przychodni.
***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:
- refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:
„Profilaktyka raka szyjki macicy”, etap podstawowy. Badania wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieki 25-59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem wysokiego ryzyka). Rejestracja osobista w gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie pod numerem 58 711 61 15;
- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego” - mammografia - etap podstawowy. Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet urodzonych od 1946 do 1965 roku. Badania przeprowadza się od poniedziałku do piątku                  (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.
- mieszkańców Gdyni  na bezpłatne badania profilaktyczne, w zakresie:
„Wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 – 55 lat”. Badania przeprowadza się w gabinecie okulistycznym. Rejestracja w przychodni lub telefoniczna pod numerem 58 711 60 00 w godzinach 8.00-18.00, tel. 665 267 101, wtorek-piątek w godz. 7.30-14.00;
Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia. Program polega na badaniu laboratoryjnym kału na krew utajoną oraz skierowanie osób z potwierdzonym dwukrotnie dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego do II etapu programu na badanie kolonoskopowe.
Informacja i odbiór probówek w gabinecie zabiegowym od 8.00 do 18.00. Telefon 58 711 60 34;
Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat, które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii. Badania przeprowadza się w gabinecie mammograficznym w WSPL SP ZOZ, ul. Pułaskiego 4, (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.
Przychodnia zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaprasza również na bezpłatne przeglądy stomatologiczne(1x w roku) i kontrolne co 3 miesiące, oraz usuwanie kamienia nazębnego (1x w roku). Dodatkowe informacje i rejestracja: telefon 58 711 61 10.
Przychodnia zaprasza do korzystania z usług w poradni neurologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentów, którzy w ciągu poprzedzających 730 dni (2 lata) nie korzystali ze świadczeń w zakresie poradni neurologicznej licząc od 1.01.2015 r. Do poradni wymagane jest skierowanie.
Rejestracja osobista lub przez osoby trzecie w rejestracji lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 00.
***
Firma MAT-SŁUCH, zaprasza na bezpłatne badania słuchu dla dorosłych i dzieci w Przychodni U Źródła Marii - Gdynia Karwiny,  ul. Gabrieli Zapolskiej 1A. Badania odbywają się w środy 9.00-13.00 oraz w czwartki 14.00-18.00 w gabinecie nr 221.
Rejestracja pod nr tel. 58 660 03 23, 608 045 554 lub rejestracji przychodni.
***
„KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.” zaprasza na bezpłatne badania słuchu bez skierowania oraz profesjonalne dopasowanie aparatów słuchowych w salonie firmowym przy ul. Świętojańskiej 16 w Gdyni.
Specjaliści protetyki udzielą profesjonalnych porad związanych z profilaktyką słuchu w oparciu o indywidualne potrzeby.
Rejestracja pod nr telefonu 58 620 39 32 lub osobiście w oddziale.