Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
1219 (1019) 2015-12-11 - 2015-12-17

Naukowy sukces młodych biologów z III LO

W  Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się 2 grudnia 2015 roku Kongres E(x)plory pod hasłem „Innowacje do przodu, czyli którędy”. Kongres zgromadził naukowców, przedsiębiorców i innowatorów, a także młodych badaczy, którzy nie ukończyli 20 lat - studentów, licealistów, a nawet gimnazjalistów.
W ramach Kongresu odbyła się specjalna edycja Konkursu Naukowego E(x)plory, do którego zakwalifikowało się 41 młodych naukowców. Po wnikliwej ocenie jury wyłoniło grupę młodych naukowców, którzy będą reprezentować Polskę na prestiżowych międzynarodowych konkursach lub olimpiadach naukowych w USA, Holandii, Rumunii i Francji w 2016 roku. Sukces odniosła trójka młodych biologów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, którzy znaleźli się w elitarnym gronie 12 badaczy nagrodzonych w finale Konkursu:
- Sara Berent – autorka pracy badawczej pt. „Badanie wpływu olejków eterycznych na patogeny roślinne w celu zastosowania do ochrony roślin”.
– Kinga Gergella za pracę naukową pt. „Zjawisko oddziaływania allelopatycznego sinicy Synechococcus sp. na wybrane gatunki sinic bałtyckich”
 – Igor Kaczmarczyk za pracę pt. „Wielokomponentowy system walki z zakażeniami bakteryjnymi z wykorzystaniem innowacyjnej substancji aktywnej pochodzenia naturalnego”.
W ocenie fundatorów nagród (Ambasada Izraela, firma PWC) prace badawcze Sary oraz Igora mają szanse na komercjalizację. Nauczycielkami biologii niezwykle uzdolnionych badaczy w III LO były lub są nadal panie: Małgorzata Kupczyk-Skodowska (Kinga), Alicja Nowak (Sara) i Danuta Bussler (Igor).
Konkurs zorganizowała Fundacja Zaawansowanych Technologii. Gratulujemy.