1219 (1019) 2015-12-11 - 2015-12-17

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

W siedzibie Fundacji FLY przy ul. Świętojańskiej 36/2, w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych, pomogą  w sporządzaniu wstępnych opinii, nad których merytoryczną poprawnością czuwać będą pracownicy WPiA UG.
Sprawy z jakimi można się zgłaszać dotyczyć mogą następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe oraz prawa człowieka. Porady udzielane są w formie pisemnej.