1219 (1019) 2015-12-11 - 2015-12-17

Trzeźwo Myśląc. Wirtualne dzieci

Niepokojący jest widok dzieci, które w szkole czy na podwórku zamiast rozmawiać z rówieśnikami, przesuwają palcem po smartfonie. Surfują po sieci, grają w gry komputerowe lub wrzucają kolejną fotkę na portal społecznościowy.
I nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że tracą kontakt z rzeczywistością - w przenośni i dosłownie. Coraz więcej dzieci nie ma bezpośredniego kontaktu ze sobą po szkole, większość czasu spędzają przed komputerem - grając towarzysko w gry on-line lub przesiadując na portalach społecznościowych. Zanika forma spędzania czasu wolnego przez dzieci na zabawach na podwórku, na boiskach, przed domem.
Jeśli dziecko: bardziej interesuje się relacjami wirtualnymi niż rzeczywistymi, przez wiele godzin nie odrywa się od monitora, złości się, jest pobudzone i agresywne gdy nie ma dostępu do komputera - gier, Internetu, kłamie, oszukuje, wagaruje by tylko siąść przed komputerem, zaniedbuje szkołę, obowiązki domowe na rzecz grania możemy mówić o niepokojących sygnałach wskazujących na nadmierną koncentrację na cyberprzestrzeni, a brak interwencji rodziców będzie skutkował pogłębieniem problemu.
Mogą pojawić się między innymi problemy ze skupieniem uwagi, problemy w nauce i trudności w samokontroli, upośledzone umiejętności społeczne – zubożały zasób słownictwa, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, problemy emocjonalne , takie jak lęki, obniżona samoocena czy nawet depresja, zachowania agresywne i obojętność na ludzkie cierpienie, problemy zdrowotne – otyłość bądź wychudzenie, odwodnienie, przemęczenie, i inne.  
Zatrważające są wyniki badania przeprowadzonego w bieżącym roku przez Fundacje Dzieci Niczyje pokazuje, jak powszechne w Polsce jest korzystanie przez małe dzieci z urządzeń mobilnych. Było to pierwsze badanie skoncentrowane na najmłodszych dzieciach i zrealizowane na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej dla dzieci w wieku 6 m-cy do 6,5 lat (ponad tysiąc uzyskanych kwestionariuszy). Z tych badań wynika, iż  ponad 60% dzieci w Polsce korzysta z urządzeń mobilnych, 40 % do drugiego roku życia korzysta z tabletów i smartfonów, a blisko 30% dzieci w tym wieku korzysta z tych urządzeń codziennie. W przedziale wiekowym: 5-6 lat odsetek dzieci korzystających z urządzeń mobilnych wzrasta aż do 84%.
Najczęściej rodzice pozwalają dzieciom korzystać z urządzeń mobilnych, wtedy gdy muszą się zająć własnymi sprawami (69%). Połowa rodziców pozwala dzieciom korzystać w urządzeń mobilnych w nagrodę (49%). Co piąty rodzic przyznaje też, że pozwala dziecku korzystać z urządzeń mobilnych, żeby dziecko zjadło posiłek (19%).
(Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce, wyniki badania ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, 2015).
To my, rodzice, pokazujemy dzieciom świat.  Jesteśmy wzorami dla nich -  czy tego chcemy czy nie -  patrzą, uczą się, naśladują. Nie wymagajmy od nich – jeśli sami od siebie nie wymagamy.
Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje pomoc terapeutyczną dla młodzieży od 15 roku życia  i ich rodzicom, bliskim, dla których nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych stało się problemem. Pomoc jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, ze środków Ministerstwa Zdrowia.