1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Bezpłatny odbiór dużego sprzętu RTV i AGD

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, informuje, że z początkiem stycznia 2016 r. mieszkańcy gmin należących do związku mogą korzystać z usługi bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domów dużego (o wadze powyżej 20 kg) sprzętu RTV oraz AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp. Będzie to uzupełnienie obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON zlokalizowanych w Gdyni w 4 dzielnicach (Witomino, Cisowa, Pogórze, Orłowo) oraz na objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych. Zgłoszenia przyjmowane są już od grudnia 2015 r. pod numerem tel. 58 624 66 11, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30.

Przy zgłoszeniu wymagane jest podanie rodzaju sprzętu, preferowane godziny odbioru oraz imię, nazwisko, adres (z informacją, o piętrze w bloku/kamienicy), numeru telefonu w celu przekazania informacji zwrotnej o planowanym terminie odbioru.
Mieszkańcy będą poinformowani telefonicznie o dacie i orientacyjnej godzinie  przyjazdu kierowców po zgłoszony sprzęt. Kierowcy nie świadczą usług demontażu sprzętu z zabudowy. Urządzenie wcześniej należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona, pralka i zmywarka bez wody). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy. Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy elektroodpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. 
Przekazanie kompletnego sprzętu każdorazowo potwierdzane będzie przez mieszkańca złożeniem podpisu na karcie odbioru. W przypadku przygotowania przez mieszkańca niekompletnego sprzętu, kierowcy odmówią jego zabrania i będą zobowiązani do spisania protokołu nieprzyjęcia sprzętu wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

Więcej informacji na temat odbiorów na www.kzg.pl

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.08.2020 13:56
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona