1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Spotkanie informacyjne – Trasa Kaszubska

W piątek 18 grudnia o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy Trasy Kaszubskiej z omówieniem zmian układu komunikacyjnego w rejonie Dąbrowy, Karwin i Wielkiego Kacka.
Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 14, Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do 28 grudnia 2015 r. pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 80-354 Gdańsk lub przekazać faksem na nr: 58 511 24 05, bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – S6 Trasa Kaszubska”.
Plany sytuacyjne planowanej trasy można znaleźć na stronie:
www.trasakaszubska.pl

ikona