1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza

- dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44, Karwiny, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 23.01.2016 r. w godz. 9.00-14.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny;

- dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dniu 27.01.2016 w godz.16.30-19.00  do Przedszkola nr 7 w Gdyni ul. Władysława IV 56 tel 58 620 01 44. Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia) jest bezpłatny.

Programy realizowane są z funduszy gminy Gdynia.

***

Przedszkole nr 18 w Gdyni zaprasza dzieci w wieku 2,5- 4 lat (nie uczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do placówki mieszczącej się  na Obłużu przy ul. Krawieckiej 35, w dniu 23.01.2016 r. w godzinach 9.30-11.30.

 

ikona