Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Nieodpłatna pomoc prawna w Gdyni

Z początkiem 2016 roku w życie weszły przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na jej podstawie w Gdyni rozpoczęły swoją działalność Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wszystkie osoby, które ukończyły 65 lat, bądź też takie, które nie mają jeszcze ukończonego 26 roku życia – by uzyskać pomoc wystarczy okazać dokument tożsamości. Nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona jest również dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, kombatantów, weteranów oraz osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – w tym wypadku w wybranym Punkcie należy okazać zaświadczenie, potwierdzające przyznanie świadczenia lub odpowiednią legitymację czy też Kartę Dużej Rodziny. Z oferty nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać również osoby, znajdujące się w sytuacji zagrożenia czy też takie które poniosły straty w wyniku: klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby, które potrzebują pomocy prawnej, mogą zwrócić się do Punktu, gdzie porad prawnych udzielą im adwokaci lub radcowie prawni. Wybrany adwokat bądź radca prawny poinformuje o obowiązujących przepisach prawa, pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązanie danego problemu, czy też udzieli pomocy w sporządzeniu projektu pisma.

Gdynia oferuje wszelkim uprawnionym i zainteresowanym osobom uzyskanie pomocy prawnej w 10 punktach, znajdujących się i działających w różnych gdyńskich dzielnicach tj.:

- 5 punktów prowadzonych przez Urząd Miasta Gdyni, które mieszczą się przy ul. 3 Maja 27/31, gdzie zapisywać się można osobiście, bądź też pod nr telefonu 58 625 76 19.

- punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, znajdujący się na ul. Widnej 8 (Witomino), gdzie zapisywać się można osobiście, bądź też pod nr telefonu 572 382 456 lub 572 382 444.

- 3 punkty prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM, znajdujące się przy ul. Traugutta 2, gdzie zapisywać się można osobiście bądź też pod nr telefonu 58 661 31 51.

- punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop Oksywie, Mieszczący się na ul. Żeglarzy 5 (Oksywie), zapisy pod nr telefonu 58 625 56 56.

Punkty działają w różnych godzinach, także w soboty oraz w godzinach popołudniowych. Szczegółowy harmonogram przyjęć w poszczególnych punktach oraz inne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.