1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Wykłady

W środę, 27 stycznia br. rozpocznie się cykl 8 wykładów w ramach „Gdyńskiego programu prewencji udarów mózgu oraz rozpoznawania i leczenia migotania przedsionków organizowanych przez Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Serca Sercom”.

 Otworzy je o godz. 13.30 (I grupa) i 15.00 (II grupa) dr n. med. Kamil Chwojnicki wykładem „Udar mózgu – prewencja, objawy, powikłania, leczenie”. Spośród uczestników wykładów zostanie wyłoniona grupa seniorów wysokiego ryzyka. Warunkiem rekrutacji jest wypełnienie ankiety, rozmowa – wywiad oraz badania medyczne.

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie prewencyjnym proszone są o odbiór zaproszeń w siedzibie CAS, przy ul. 3 Maja 27-31.

ikona