1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29, Obłuże, ul. A.Unruga 53,  tel. 58 625 09 67 w dniu 6.02.2016 r. w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.