Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiejw nowej odsłonie będzie połączony z biblioteką

W drugiej połowie 2016 r. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiej uruchomi w lokalu przy al. Marszałka Piłsudskiego 18 nowy, bogaty program działań kulturalnych i społecznych, w miejscu tym wciąż działać będzie również filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
Przypomnijmy, że 23 września  2015 r., podczas XII Sesji Rady Miasta podjęta została uchwała o zamiarze połączenia filii nr 10 i 15 oraz dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uchwała była uzasadniona wskaźnikami czytelnictwa w filii nr 15 oraz chęcią wykorzystania w pełni rozległej przestrzeni lokalu przy al. Marszałka Piłsudskiego (ok. 200 m²). Po jej opublikowaniu rozpoczęły się szerokie konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania w tej lokalizacji biblioteki publicznej.
W wyniku rozmów samorządu gdyńskiego z mieszkańcami Kamiennej Góry, przedstawicielami Rady Dzielnicy oraz zarządem gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wypracowano formułę, która zapewni większą efektywność działań kulturalnych prowadzonych w tym miejscu i zadowoli wszystkich mieszkańców.
Najistotniejszym ustaleniem wynikającym z konsultacji jest pozostawienie filii nr 15 w jej obecnej lokalizacji. Placówka ta zachowa wszystkie dotychczasowe, istotne dla mieszkańców funkcje, w tym m.in. możliwość wypożyczania i oddawania książek, lektury na miejscu, skorzystania z porady bibliotekarza, dostęp do internetowego katalogu bibliotecznego oraz książek na regałach.
Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00 - również w środy (obecnie nie jest).
Księgozbiór będzie zmieniał się okresowo i obejmował zbiory literatury regionalnej oraz beletrystykę. Biblioteka będzie stale proponować też nowości wydawnicze.
Gospodarzem lokalu będzie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które w tym miejscu prowadzić będzie w dalszym ciągu Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. Program jego działania został ułożony we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.  
Warto podkreślić, że zachowane zostaną wszystkie aktualnie realizowane formy działań w tym miejscu m.in. zajęcia z dziećmi i lekcje biblioteczne, dodane do nich zostaną też nowe wydarzenia skierowane do wszystkich mieszkańców Gdyni. W lokalu pozostaną stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz możliwość gry w szachy.
Z lokalu będzie także - jak do tej pory - korzystać Rada Dzielnicy Kamienna Góra.
Zmieni się organizacja i wystrój wnętrza Ośrodka oraz filii, dzięki czemu przestrzeń będzie optymalnie wykorzystana. Nowa aranżacja umożliwi m.in. realizację w tym samym czasie wydarzeń z udziałem licznej publiczności oraz komfortowe korzystanie ze zbiorów przez użytkowników wypożyczalni i czytelni.