1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Siedemdziesiątka „Osiemnastki”

Początki były skromne. Bo chociaż tuż po wojnie do gdyńskich szkół zapisywało się bardzo dużo uczniów, to Szkoła Podstawowa nr 18 otrzymała na rozruch zaledwie 5 prowizorycznych sal w zaadoptowanym baraku. Placówka, której kierownikiem został Stanisław Steer, rozpoczęła swoją działalność 8 stycznia 1946 roku. Do szkoły zapisano 600 uczniów klas I-VI, przeniesionych ze szkoły numer 3. Utworzono 13 oddziałów klasowych. Dzieciakami opiekowało się 9 nauczycieli.
Wojna sprawiła, że poziom edukacji we wszystkich szkołach był niski, jednak w ciągu roku Osiemnastka sprawnie sobie z tym problemem poradziła. Dbano też o uczniów, bo wojna znacznie odbiła się na stanie ich zdrowia. Dlatego zadecydowano, by dzieci otrzymywały ciepły posiłek i tran.
W lutym 1954 roku, szkoła przeniosła się do nowego dwupiętrowego budynku, przy ulicy Krasickiego i rozpoczęła funkcjonowanie, jako świecka szkoła TPD. W nowej placówce znalazły się gabinety lekarskie, a o wystrój szkoły dbali sami uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po śmierci Stanisława Steera, obowiązki kierownika, przejęła nauczycielka historii mgr Maria Wochowska, która przyczyniła się do powstania gabinetu geograficznego i sali prac ręcznych dla chłopców. Klasy zostały wyposażone w pomoce i sprzęty naukowe. W międzyczasie władze oświatowe, na stanowisko kierownika szkoły powołały Alfonsa Galińskiego, po czym rozpoczęto eksperymentalny system nauczania w gabinetach przedmiotowych. Osiemnastka wzbogaciła się o gabinet biologiczny, chemiczno-fizyczny, geograficzny, robót ręcznych dla chłopców i dziewczynek, a także gabinet historyczny, języka polskiego i rysunków. W roku szkolnym 1965/66 funkcję kierownika, na kolejnych 19 lat przejęła Maria Wochowska. Jej następcami zostali kolejno: Marianna Kiełkowska, Maria Piórkowska – za jej kierownictwa wpisano szkołę do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych. Od 1 sierpnia 1992 roku dyrektorem szkoły jest mgr Andrzej Barczak. Za jego czasów SP nr 18, otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego i wprowadzono obowiązkową naukę języka angielskiego dla klas I-VIII. W ciągu ostatnich 20 lat, szkoła doczekała się kilku remontów, między innymi sieci ciepłowniczej, sanitariatów. Przeprowadzono kapitalny remont podłogi i zbudowano nową, nowoczesną salę gimnastyczną i kompleks boisk.
Obecnie Osiemnastka jest na pierwszym miejscu wśród szkół samorządowych w województwie pomorskim w ogólnopolskim sprawdzianie wiedzy po szóstej klasie i konkursach przedmiotowych.
30 stycznia odbędą się uroczyste obchody 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 18.
O godz. 9.00 rozpocznie się Msza św. w intencji szkoły w Kościele Najświętszej Marii Panny przy ul. Świętojańskiej. Od godziny 13.00 szkoła zaprasza rodziców, absolwentów i przyjaciół do wspólnej zabawy. W programie są między innymi: występy artystyczne uczniów, absolwentów, nauczycieli i rodziców, wśród nich zespołu Muszelki w jubileuszowym wielopokoleniowym składzie, zespołu Farba, solisty Teatru Muzycznego, chóru oraz zespołu nauczycieli (hala sportowa). Prezentowany będzie też sentymentalny film dokumentalny o szkole, szkoła dawniej – w tym kroniki szkolne, fotografie, osiągnięcia i szkoła dziś -  w tym prezentacja bieżącej działalności placówki oraz spotkania pokoleń.