1225 (1025) 2016-02-05 - 2016-02-11

Będzie się działo w Gdynia InfoBox

Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) zaprasza i informuje:
- piątek, 5 lutego godz. 18.00 Michał Piedziewicz „Dżoker”. Spotkanie z autorem oraz promocja książki. Poprowadzi je Joanna Grajter.
Gdynia, czerwiec roku 1929. W rosnącym dynamicznie mieście przecinają się ścieżki młodej urzędniczki Łucji, jej rówieśnika, początkującego dziennikarza Adama Grabskiego, oraz Krzysztofa Wilczyńskiego - weterana wojen (choćby z bolszewikami), a współcześnie uczestnika przemytniczych wypraw nad granice z Rzeszą i Wolnym Miastem. Sala, I p.
- poniedziałek, 8 lutego godz. 17.00 - konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Mają na celu zebranie uwag i opinii dotyczących zaproponowanych obszarów. Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami są dostępne od 29 stycznia 2016 r. w Gdynia InfoBox. Sala, I p.
- wtorek, 9 lutego godz. 13.00 „Gdynia dzieciom, dzieci miastu”
Promocja książki, będącej zbiorem dziecięcej twórczości, w której zarówno opowiadania, poezja i komiksy płyną z potrzeby serca, dotykają trudnych spraw, towarzyszących drodze ku dorosłości. Wydawcą publikacji jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni. Spotkanie w ramach obchodów 90. Urodzin Gdyni. Sala, I p.
- środa, 10 lutego godz. 17.30 „Ze stali”. Wernisaż wystawy prac Urszuli Dulewicz. Sala, I p.
- czwartek, 11 lutego godz. 17.00 Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej. Sala, I p.
WYSTAWA - „Ze stali”
Wystawa jest prezentacją prac w technice batiku i collage. Prezentowane w Gdynia InfoBox tkaniny są jednak wielkoformatowymi przedstawieniami statków handlowych oraz scen obrazujących ciężką fizyczną pracę. Tytuł ekspozycji z jednej strony nawiązuje do przedstawianej tematyki, z drugiej strony jest kontrastem do zastosowanych miękkich materiałów: tkaniny i papieru, które „dźwigają” na sobie te sceny.
Urszula Dulewicz - obecnie doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  Tworzy prace głównie w technice frotażu. W pracy twórczej zajmuje się również tkaniną artystyczną i obiektami przestrzennymi.
Wystawę można oglądać w dniach 8-21 lutego 2016 w sali na I piętrze.

ikona