1225 (1025) 2016-02-05 - 2016-02-11

Czas dla eSeniora - szkolenie dla aktywnych 55+

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza osoby w wieku 55+ zamieszkałe w Gdyni do udziału w projekcie: „CZAS dla eSENIORA” finansowanym w ramach zadania publicznego Gminy Miasta Gdyni pod nazwą: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”.
W ramach projektu zaplanowano realizację warsztatów integracyjno - aktywizacyjnych, zajęć z podstaw obsługi komputera i poruszania się w sieci Internet, wycieczki promujące aktywny styl życia i pokazujące ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego w Gdyni i okolicach oraz seminarium na temat bezpieczeństwa i współcześnie występujących zagrożeń. Zapisy osób spełniających warunki rekrutacji i zainteresowanych udziałem w projekcie są prowadzone od 1 lutego 2016 r. w sekretariacie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, pok. 106. Udział jest bezpłatny.
Pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie korzystały z podobnych szkoleń organizowanych przez Fundację Gospodarczą.

ikona