1225 (1025) 2016-02-05 - 2016-02-11

Konkurs dla frankofonów

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich  po eliminacjach stopnia podstawowego, wytypowanych przez Jury Szkolne do udziału w XXXIV Pomorskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Frankofońskiej im. J. Lisowskiego.  
 Finał Konkursu Regionalnego odbędzie się w w sobotę, 2 kwietnia o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 25.
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 marca na adres; e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl, lub na adres pocztowy Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Gdynia,  ul. Świętojańska 71/3.
Szczegółowe informacje dot. regulaminu konkursu uzyskać można osobiście w sekretariacie Towarzystwa lub telefonicznie 58 621 91 15 w godz. od 16.00-19.00.

ikona