1225 (1025) 2016-02-05 - 2016-02-11

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

W poniedziałek, 8 lutego 2016 r., o godz. 17.00 w InfoBox Gdynia odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag i opinii dotyczących zaproponowanych obszarów.
Skierowane są w szczególności do  mieszkańców planowanego obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić tam działalność gospodarczą lub społeczną, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Spotkania konsultacyjne prowadzone są od 29 stycznia do 29 lutego 2016 r. W ich trakcie omawiany jest proponowany obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Gdyni, możliwe jest wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Harmonogram spotkań:

- w Gdynia InfoBox „Obserwatorium zmian”, ul. Świętojańska 30, 8 lutego od godz. 17.00,
- w siedzibie Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Narcyzowa 6,  23 lutego o godzinie 18.00.
Uwagi, opinie i propozycje są także zbierane w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@ppnt.gdynia.pl
- pocztą na adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451
- bezpośrednio do sekretariatu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98 Gdynia, V piętro, w godzinach urzędowania biura 8.00-16.00.
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami do 29 lutego 2016 dostępne są w:
- Gdynia InfoBox, ul. Świętojańska 30, Gdynia, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00, w soboty w godzinach 11.00-18.00, w niedziele w godzinach 11.00-16.00,
- Laboratorium Innowacji Społecznych Pomorskiego Parku Naukowo -Technologicznego, aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia, budynek IV, parter, wejście od ulicy, w dniach  od poniedziałku do piątku, w godzinach  8.00-18.00,
- Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
www.gdynia.pl/rewitalizacja.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed 29 stycznia 2016 r. po 29  lutego 2016 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania).

ikona