1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz   z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog 16.03.2016 w godz. 16.30-19.00 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44.
Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna terapia) jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Przedszkole nr 18 zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat (nie uczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do placówki mieszczącej się na Obłużu przy ul. Krawieckiej 35, 19.03.2016 r. w godz. 9.30 - 11.30.