1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Polska w NATO

12 marca przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni odbędzie się uroczystość z okazji 17. rocznicy przyjęcia polski do NATO z udziałem wojskowej asysty honorowej.
Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 odegraniem sygnału „Shape” z równoczesnym podniesieniem flagi NATO. Po odczytaniu rozkazu okolicznościowego Dowódcy Garnizonu Gdynia, odbędzie się wystąpienie przedstawiciela gdyńskiego samorządu. Uroczystość zakończy wojskowa defilada.
W związku z uroczystością w godz. 9.40 - 10.45 nastąpi całkowite ograniczenie ruchu drogowego następujących ulic:
- ul. Żeromskiego (od ul. Pułaskiego do Skweru Kościuszki),
- Skweru Kościuszki (od ul. Świętojańskiej do ul Waszyngtona),
- ul. Borchardta (od ul. Armii Krajowej do Skweru Kościuszki).