1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

Rusza projekt TENTacle

Projekt TENTacleW marcu rozpoczęła się realizacja projektu unijnego „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”  z Programu Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020. Korytarze obejmujące 9 transeuropejskich tras kolejowych, drogowych, wodnych i lotniczych biegną od portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i  Świnoujściu, do portów w Słowenii i we Włoszech.

Celem projektu, w którym uczestniczy również Zarząd Morskiego Portu Gdynia, jest przygotowanie spójnego miejsko-portowego systemu komunikacyjnego, który będzie służyć zarówno rozwojowi miasta, portu jak i komfortowi mieszkańców. Rozwiązane to nie może nikogo dyskryminować ani szkodzić środowisku, natomiast ma służyć wszystkim.

Projekt TENTacle będzie realizowany przez trzy lata. Budżet projektu w Gdyni to 320 000 Euro, w 80 % refundowany ze środków unijnych. Głównym zadaniem dla naszego miasta, będzie ustalenie możliwości rozwoju i integracji infrastruktury transportowej, wdrażania nowoczesnych, innowacyjnych technologii i systemów zarządzania transportem, zarówno w skali Gdyni jak i metropolii. Opracowany zostanie plan realizacji, czyli „mapa drogowa” węzła transportowego w Gdyni oraz studia przedinwestycyjne dla rozwiązań ustalonych, jako  priorytetowe.

Ważnym dla Gdyni celem projektu – głownie dla określenia skali przyszłych inwestycji transportowych -  jest podniesienie znaczenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk, a więc i znaczenia miasta w korytarzu transportowym. Wspólnie ze szwedzkimi i fińskimi partnerami projektu TENTacle, przygotowane zostaną projekty decyzji Komisji Europejskiej  w sprawie wydłużenia trasy korytarza Bałtyk-Adriatyk do Szwecji, Norwegii i Finlandii. Działania te pozwolą pozyskać fundusze na budowę nowego, publicznego terminala promowego w Gdyni i poprawę jego dostępności drogowej i kolejowej.

W trakcie prac wykorzystane zostaną doświadczenia wcześniej realizowanych w Gdyni projektów, w tym: „Botnicki Zielony Korytarz Transportowy”, „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”, Civitas Dyn@mo i in.

Do tej pory udało się pozyskać poparcie ważnych partnerów: Ministra Infrastruktury  i Budownictwa, wojewody pomorskiego, marszałka pomorskiego, prezydenta Gdańska, Polskiego Klastra Morskiego, Stowarzyszenia Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk, firmy Finnlines Polska i Stowarzyszenia Żeglugi Bliskiego Zasięgu.

Interreg Baltic Sea Region - logoOdbyło się już kilka spotkań w celu ustalenia współpracy przy realizacji projektu. W najbliższym czasie, projekt będzie promowany podczas dorocznej, międzynarodowej konferencji „TransportWeek” w Sopocie oraz konferencji naukowej w Akademii Morskiej w Gdyni.