1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

„Twój biznes - twoja praca” - dla bezrobotnych

21 marca rusza nabór do Programu Specjalnego „Twój biznes - twoja praca". Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i spełniasz jedno z kryteriów:
- nie ukończyłeś 30 lat,
- ukończyłeś 50 lat,
- jesteś długotrwale bezrobotny,
- posiadasz dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,
przyjdź, a wraz z doradcą pomożemy Tobie zaplanować ścieżkę zawodową w jednym z wybranych obszarów.
W ramach I modułu - wspieranie przedsiębiorczości oferujemy:
- dotację na założenie działalności gospodarczej,
- indywidualne doradztwo w trakcie prowadzenia firmy,
- udział w warsztatach przedsiębiorczości,
- szkolenie z zakresu prowadzenia firmy,
W ramach II modułu - wspieranie zatrudnienia oferujemy:
- skierowanie do pracy na specjalnie stworzone lub doposażone stanowisko,
- wsparcie trenera osobistego,
- przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy.
Więcej informacji znajdziesz na 21 marca rusza nabór do Programu Specjalnego „Twój biznes – twoja praca”. Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i spełniasz jedno z kryteriów:
- nie ukończyłeś 30 lat,
- ukończyłeś 50 lat,
- jesteś długotrwale bezrobotny,
- posiadasz dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,
przyjdź, a wraz z doradcą pomożemy Tobie zaplanować ścieżkę zawodową w jednym z wybranych obszarów.
W ramach I modułu - wspieranie przedsiębiorczości oferujemy:
- dotację na założenie działalności gospodarczej,
- indywidualne doradztwo w trakcie prowadzenia firmy,
- udział w warsztatach przedsiębiorczości,
- szkolenie z zakresu prowadzenia firmy,
W ramach II modułu - wspieranie zatrudnienia oferujemy:
- skierowanie do pracy na specjalnie stworzone lub doposażone stanowisko,
- wsparcie trenera osobistego,
- przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy.
Więcej informacji znajdziesz na www.pupgdynia.pl lub w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kołłątaja 8 w godzinach 8.00 - 15.00 przy stanowiskach 10 - 31(parter) oraz pod numerem tel. 58 620 49 54, 621 11 61, wew. 310 - 331 - rekrutacja do programu; wew. 107 i 108 - dotacje, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy; wew. 119 – projekty. lub w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Kołłątaja 8 w godzinach 8.00 - 15.00 przy stanowiskach 10 - 31(parter) oraz pod numerem tel. 58 620 49 54, 621 11 61, wew. 310 - 331 - rekrutacja do programu; wew. 107 i 108 - dotacje, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy; wew. 119 - projekty.