Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Finał konkursu wiedzy o Gdyni dla dzieci i młodzieży

31 marca 2016 r. w audytorium im. prof. dr. Józefa Urbańskiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, budynek Biblioteki Głównej, ul. Śmidowicza 69.
Program III etapu:
- uczniowie szkół podstawowych w godz. 10.30 - 12.30;
- uczniowie gimnazjów w godz. 12.30 - 14.30;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 14.30 - 16.30.
Finał  odbywa się odrębnie dla każdej z grup wiekowych i realizowany jest w formie ustnej w obecności jury oraz publiczności. W ramach finału możliwe jest zadawanie pytań otwartych lub zamkniętych jak również proszenie o wykonanie poleceń typu „wybierz", „dopasuj", „wskaż", „skreśl", „wyjaśnij", „rozwiń" itd.
Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania będzie związane z określonym przez prowadzącego finał limitem czasu.
Zapraszamy finalistów konkursu z każdej grupy wiekowej wraz z dopingującymi im koleżankami i kolegami, nauczycielami oraz rodzicami.

Oto wyniki II etapu:
Szkoły podstawowe:
Jakub Buczkowski - SP nr 31 - 24 pkt
Aleksander Czernek - SP nr 46 - 24 pkt
Mikołaj Olczyk - SP nr 18 - 24 pkt
Adrian Sobota - SP nr 16 - 23 pkt
Szymon Gozdowski - SP nr 8 - 23pkt
Jakub Sordyl - Gdyńska Szkoła Społeczna - 22 pkt
Ksawery Majewski - SP nr 26 - 22 pkt
Dominik Sarniak - SP nr 26 - 22 pkt
Mateusz Grochola - SP nr 39 - 22 pkt
Igor Wolanin - SP nr 21 - 21 pkt
Adam Bogalecki  - SP nr 48 - 21 pkt
Szkoły gimnazjalne:
Wiktoria Chołka - Gim. nr 15 - 28 pkt
Kamil Sarapuk - Gim. nr 1 - 26 pkt
Jakub Choszcz - Gim. nr 10 - 24 pkt
Zbigniew Borek - Gim. nr 19 - 24 pkt
Anna Palucha - Gim. nr 18 - 24 pkt
Dominika Sulkowska -Gim. nr 15 - 24 pkt
Grzegorz Lisewski - Gim. nr 24 - 24 pkt
Jakub Pomieczyński - Gim. nr  2 - 24 pkt
Łukasz Jańczak - Gim. nr 13 - 24 pkt
Krzysztof Wilczyński - Gim. nr 8 - 24 pkt
Szkoły ponadgimnazjalne:
Michał Labuda - III LO - 19 pkt
Marta Marciniak - VI LO - 19 pkt
Aleksander Stanik - V LO - 19 pkt
Anna Subczyńska - III LO - 17 pkt
Jakub Ciemiński - XIV LO -17 pkt
Kinga Kocuniak - Zespół Szkół Ekologicznych - 16 pkt
Dominika Dołębska - VI LO - 16 pkt
Marceli Zielony - Zespół Szkół Budowlanych - 16 pkt
Marcin Janikowski - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - 15 pkt
Marek Zieman - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II -15 pkt

ikona