1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Obywatelskie Biuro Interwencji - znów dyżuruje

Obywatelskie Biuro Interwencji  informuje o wznowieniu dyżurów pełnomocników w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, służących radą i pomocą w sprawach urzędowych, obywatelskich i prawnych.
Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Chcesz złożyć skargę? Potrzebujesz informacji?
Przyjdź do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 w każdy poniedziałek  w godz. 13.00-15.00.
Tel. 793 663 703.

ikona