1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” w Gdyni – praktyczne informacje

Od 1 kwietnia rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+". Od tego samego dnia druk wniosku będzie dostępny w kilkunastu miejscach w całej Gdyni.
Będą to następujące miejsca:
- Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54
w sali obsługi mieszkańców, łączniku lub recepcji/informacji
- Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 sala 206 (II piętro)
- InfoBox (recepcja), ul. Świętojańska 30
- Miejska Informacja Turystyczna - w budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24,
- Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24,
- przedszkola i żłobki samorządowe,
- wszystkie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
- biura obsługi ZKM.
Wnioski będą dostępne w godzinach urzędowania powyższych instytucji. Wniosek w wersji elektronicznej można również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Gdyni, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z chwilą uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r., pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni będą udzielać szczegółowych informacji pod numerami telefonów:
58 668 85 62 lub końcówki: 58, 63,68, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 97, 98, 99.

Możliwości składania wniosków o świadczenie „500+" jest kilka. Wydrukowane dokumenty zostaną udostępnione od 1 kwietnia w kilkunastu punktach na terenie miasta:
- w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, sala obsługi mieszkańców (łącznik, recepcja/informacja),
- w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 (sala 206, II piętro),
- w InfoBoksie (recepcja), ul. Świętojańska 30,
- w Miejskiej Informacji Turystycznej - w budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24,
- w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
- w przedszkolach i żłobkach samorządowych,
- we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
- w biurach obsługi ZKM,
- w centrum Riviera, ul. K. Górskiego 2.

Osoby, które mają dostęp do internetu mogą pobrać wniosek w wersji elektronicznej ze strony www.gdynia.pl, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Należy zwrócić uwagę, że wypełnione wnioski od 1 kwietnia 2016 r. składa się w miejscu zamieszkania nie zameldowania. W Gdyni formularze w formie papierowej będzie można złożyć w dwóch lokalizacjach:
- w gmachu głównym Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, w sali obsługi mieszkańców (parter) lub łączniku (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach: 8.00 - 14.00
- w budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, sala 206 (II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 16.00.
W obu miejscach wprowadzony zostanie system biletowy, który w niewielkim stopniu limituje liczbę osób, które w danym dniu będą mogły zostać obsłużone ale również wskazuje czas oczekiwania potrzebny na załatwienie sprawy.

Szacujemy, że nawet gdyby wszyscy uprawnieni szturmowali urząd od pierwszych dni, to przed końcem kwietnia jesteśmy w stanie ich obsłużyć. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przyjął rozwiązanie, że każdy wniosek przyjęty od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, będzie wypłacany z wyrównaniem niezależnie od daty jego złożenia. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. - świadczenie zostanie naliczone za bieżący miesiąc, czyli lipiec, bez wyrównania od kwietnia - dodaje Katarzyna Gruszecka - Spychała.

Ponadto, wnioski przyjmowane będą również drogą elektroniczną:

- za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA,

- przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych - PUE, tj. systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i poprzez bankowość on-line, gdzie klient zostaje zweryfikowany za pomocą systemu bankowości internetowej,

- przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii (zobacz informator Jak złożyć wniosek przez empatia.mrpips.gov.pl)

- przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie (czyli trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. - w konsekwencji wypłata świadczenia dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Oznacza to, że możemy złożyć wniosek w dowolnym terminie pomiędzy 1 kwietnia a 1 lipca i w każdym przypadku otrzymamy taką samą kwotę, bez względu na to, kiedy faktycznie złożyliśmy wniosek. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony już po 1 lipca 2016 r. - świadczenie zostanie naliczone za bieżący miesiąc, czyli lipiec, bez wyrównania od kwietnia.
Każdy wniosek złożony w terminie od 1.04.2016 r. do 1.07.2016 r. musi zostać rozpatrzony w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia jego złożenia z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Warto też wspomnieć, że pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.
Na co zwrócić szczególną uwagę?
1. Trzeba pamiętać, że ogromna większość wypłat zostanie dokonana bezpośrednio na konta bankowe, stąd warto sprawdzić przed złożeniem wniosku poprawność wpisanego numeru.
2. Nie unikniemy dłuższego oczekiwania na złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia, więc jeśli nie zależy nam bardzo na jak najszybszej wypłacie, można poczekać, aż kolejki ulegną skróceniu. Miasto uruchamia łącznie 6 stanowisk, ale liczba osób, które będą chciały złożyć wniosek w pierwszych dniach, może okazać się większa niż możliwości ich obsłużenia. Kwota, która zostanie wypłacona, nie zależy od momentu złożenia wniosku (ale musimy to zrobić do 1 lipca 2016 r. włącznie).
Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?
Przy wnioskach złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada - w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc odbędzie się do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Infolinia
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię, która działa pod numerem 22 529 06 68. Informacji udziela także Urząd Wojewódzki w Gdańsku: 58 337 71 28, 58 337 75 28, 58 337 75 78.

Wnioski można pobrać na stronie: http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_110380.html

ikona