1231 (1031) 2016-03-25 - 2016-04-07

Wiosenne porządki ZDIZ Gdynia

Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny w Gdyni rozpoczęły się duże porządki przygotowujące miasto do sezonu letniego. Pracę na gdyńskich ulicach i skwerach rozpoczął już Zarząd Dróg i Zieleni. Grabienie, zamiatanie, „odkurzanie” i mycie to jedne z wielu czynności, które „uporządkują” miasto po zimie.
„Prowadzimy prace porządkowe na ciągach ulicznych (jezdnie, ciągi piesze, drogi rowerowe) polegające głównie na zamiataniu usunięcie piasku i innych zanieczyszczeń z jezdni, miejsc parkingowych, zatok postojowych, zatok komunikacji miejskiej, chodników, schodów i dróg rowerowych, a na terenach zieleni miejskiej (tereny zieleni przyulicznej, skwery, parki, place zabaw) zajmujemy się grabieniem i odświeżaniem naszych zieleńców. Zakres naszych działań obejmuje jezdnie o długości ok. 400 km (900 km pasów ruchu) oraz ciągi piesze i drogi rowerowe o powierzchni ponad 760 tys. m². – tłumaczy Tomasz Krzak z Zarządu Dróg i Zieleni Gdynia.

Kolejność wykonywania prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników i dróg rowerowych uzależniona jest od ich usytuowania i znaczenia w układzie komunikacyjnym miasta. Zakończenie prac porządkowych na drogach powinno nastąpić do końca marca, natomiast ciągi piesze i rowerowe zostaną oczyszczone do 15 kwietnia.
Ponadto, w okresie wiosennym zaplanowano prace wynikające z zawartych umów polegające na:
- utrzymaniu terenów zieleni miejskiej  i placów zabaw poprzez: grabienie i sprzątanie trawników, odkrycie roślin po sezonie zimowym, nawożenie i renowacja trawników; grabienie alejek glinożwirowych, oczyszczanie utwardzonych przejść na skwerach; naprawę elementów małej architektury (ławki, palisady); mycie i malowanie ławek; malowanie urządzeń i wymianę piasku na placach zabaw.
Powierzchnia utrzymywanych terenów zieleni wynosi ok 172 ha.

- oczyszczaniu terenu miasta poprzez: mycie koszy, pomalowanie koszy metalowych i drewniano-betonowych, uzupełnianie i odnawianie oznakowania na koszach; mycie ciśnieniowe elementów małej architektury; demontaż osłon ograniczających negatywny wpływ środków chemicznych stosowanych do zwalczania śliskości zimowej; oczyszczanie i konserwację tarasów drewnianych w rejonie InfoBoksu; bieżące zbieranie odpadów z terenów gminnych objętych stałym utrzymaniem i interwencyjne z pozostałych terenów gminnych; likwidację dzikich wysypisk odpadów.
Koszt sprzątania miasta po okresie zimowy wyniesie ok. 1 mln zł.

ikona