1232 (1032) 2016-04-08 - 2016-04-14

„Czyste powietrze Pomorza” - spotkanie dla mieszkańców

Osoby, które chciałyby zrezygnować z ogrzewania przy pomocy pieców lub kotła węglowego, mogą zgłosić się do programu „Czyste powietrze Pomorza” i uzyskać dotację na zmianę sposobu ogrzewania.

Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni zaprasza na spotkanie informacyjne 13 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. 10 Lutego 24 w sali 107 dotyczące możliwości uzyskania dotacji łączonej z budżetu Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Najwyższe wsparcie finansowe można uzyskać na likwidację użytkowanego pieca lub kotła węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem np. z miejskiej sieci ciepłowniczej lub odnawialnymi źródłami energii. Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2016 r.

Wszelkich informacji na temat warunków udziału w programie oraz pomocy w wypełnianiu wniosków udzielać będą pracownicy Referatu obecni na spotkaniu.