1233 (1033) 2016-04-15 - 2016-04-21

Projekt TENTacle – Forum Bałtyk-Adriatyk

Do 2030 r. powstać ma w obszarze Unii Europejskiej 9 tzw. korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Korytarze te utworzą najważniejsze dla ruchu towarowego i pasażerskiego połączenia: lądowe (kolejowe, drogowe), powietrzne oraz wodne (morskie i śródlądowe) a także węzły: miasta, z ich portami lotniczymi, portami morskimi, portami śródlądowymi i terminalami kolejowo-drogowymi.

Jednym z 9 korytarzy transportowych jest korytarz Bałtyk-Adriatyk. Obejmie on połączenia polskich portów morskich w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie/Świnoujściu  z portami Adriatyku, a także węzły miejskie, leżące na trasie tych połączeń. W Polsce będą to: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.
W 2030 r. Gdynia  stanie się węzłem nie tylko Korytarza Bałtyk-Adriatyk, ale sieci transportowej pokrywającej cały obszar Unii – o jednolitych parametrach technicznych, służąc szybkim, bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska podróżom pasażerskim i towarowym.
Przyjęto założenie, że o atrakcyjności sieci – łańcucha połączeń – zdecyduje najsłabsze ogniwo. Z tego powodu, dla terminowej realizacji korytarzy, Komisja Europejska wyznaczyła unijnych koordynatorów. Koordynatorem Korytarza Bałtyk-Adriatyk jest prof. Kurt Bodewig. Dla każdego korytarza powstanie całościowy „Plan Prac Korytarza”.
Przy każdym koordynatorze funkcjonuje też międzynarodowe Forum Korytarza, złożone z przedstawicieli rządów krajów, przez które biegnie korytarz, oraz przedstawicieli regionów i innych ważnych instytucji.
W Polsce powstało narodowe Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, grupujące ogólnopolskie organizacje samorządowe i gospodarcze, zainteresowane realizacją Korytarza Bałtyk-Adriatyk na terenie Polski.
Dzięki udziałowi miasta Gdyni w unijnym projekcie TENTacle (www.tentacle.eu), możliwe będzie utworzenie lokalnego (gdyńsko-gdańskiego) Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, dla skoordynowanego przygotowania i realizacji gdyńskiej części Planu Prac Korytarza.
Pierwsze zebranie lokalnego Forum Korytarza odbędzie się 28.04 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Szczegóły w następnym numerze „Ratusza”. Kontakt: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych, tel. 58 668 21 10, e-mail: wydzial.wspolpracyianaliz@gdynia.pl


ikona