1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Dni Otwarte w szkołach

Dni otwarte w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych to stała pozycja w kalendarzu wydarzeń wielu placówek oświatowych. Dostarczają one rzetelnej wiedzy o szkole, niezdecydowanych mogą zachęcić do wstąpienia w szeregi jej uczniów, przyczynić się też do popularyzacji szkoły w środowisku lokalnym. To sposób na pokazanie mocnych stron: osiągnięć uczniów i kadry pedagogicznej, a także infrastruktury. Szkoły zapraszają oczywiście całe rodziny.

Oto harmonogram tegorocznych dni otwartych szkół w Gdyni:
Dzień Otwarty w V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Dickmana 14
23  kwietnia, godz. 10.00-13.00

W programie: informacje na temat oferty edukacyjnej szkoły, prezentacja nowoczesnych pracowni multimedialnych, sal lekcyjnych, zaplecza sportowego, gry i zabawy przedmiotowe. Możliwa będzie rozmowa z nauczycielami i uczniami o formach pracy w szkole i możliwości rozszerzania swoich zainteresowań w trakcie nauki.
VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 34
23  kwietnia, godz. 9.00-12.00

Każdy odwiedzający będzie mógł zasięgnąć informacji o szkole, nauczycielach i uczniach, poznać ich osiągnięcia, przyjrzeć się niektórym zajęciom, porozmawiać o formach pracy i poznać możliwości rozszerzenia swoich zainteresowań w szkole.
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48
23 kwietnia, godz. 10.00-13.00

W programie: informacje na temat oferty edukacyjnej szkoły, prezentacja nowoczesnych pracowni multimedialnych, sal lekcyjnych, pracowni, warsztatów, prezentacja działań pozalekcyjnych i osiągnięć uczniów, zajęcia sportowe i komputerowe.
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, ul. Orłowska 57
23 kwietnia, godz. 9.00-13.00

To największy, a zarazem jeden z najlepszych  ośrodków edukacyjnych szkolnictwa zawodowego w Gdyni, który od ponad  80 lat kształci młodzież w zawodach ekonomicznych. Szkoła na Dzień Otwarty zaprasza wszystkich gimnazjalistów i ich rodziny.
Technikum Transportowe  w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194
26 kwietnia, godz. 8.00-18.00

Będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, osiągnięciami uczniów, prezentacją działań pozalekcyjnych.Więcej informacji na stronie www.ttgdy.pl.pl
Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Morska 79
27 kwietnia, godz. 13.00-17.00

Odwiedzający będą mogli zapoznać się                                                                                                z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017, zwiedzić szkołę, warsztaty szkolne, poznać uczniów i nauczycieli, ciekawie spędzić czas.
Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Chylońska 237
27 kwietnia 9.00-14.00

W programie prezentacja oferty edukacyjnej, kierunków, a także zabawy i konkursy, spotkanie z naucycielami, starszymi kolegami i koleżankami.
Zespół Szkół nr 5, ul. Orłowska 27/33
6 maja, godz. 12.00-16.00

Dzieci wraz z rodzicami oraz uczniowie klas szóstych wraz z nauczycielami i rodzicami będą mogli bliżej poznać szkołę.
Szkoła Sportowa w ramach ZSSO, ul. Władysława IV 54
7 maja godz.11.00–14.00.

Będzie można zobaczyć, jak na co dzień funkcjonują szkoły w ramach ZSSO – podstawowa od klasy czwartej, gimnazjum oraz liceum. W programie wiele atrakcji, spotkania z kadrą nauczycielską, projekcje filmów przygotowanych przez uczniów, możliwość zobaczenia różnych pokazów m.in. gimnastycznych czy spotkanie ze znanymi sportowcami.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8
14 maja, godz. 10.00-12.00

Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 i zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzin.

ikona