1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Gdyni i Sopocie (II)” zaprasza na bezpłatne szkolenia osoby, które:
- nie ukończyły 30. roku życia,
- nie pracują i są zarejestrowani w Urzędzie Pracy w Gdyni,
- nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowane do rynku pracy,
- nie uczą się ani nie szkolą,
- nie wiedzą, jak odnaleźć się na rynku pracy,
- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ale nie jest to warunek konieczny).
Osoby spełniające kryteria uczestnictwa mogą złożyć wniosek o bon szkoleniowy. Za udział w szkoleniach otrzymają stypendium. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.pupgdynia.pl, w PUP Gdynia oraz pod numerem tel. 58 620 49 64 wew. 102 i 103 – bony szkoleniowe.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.