1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Budżet obywatelski – wstępne podsumowanie

O północy w sobotę, 30 kwietnia, upływa termin składania wniosków do Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. W momencie oddania tego numeru „Ratusza” do druku w systemie było 36 wniosków gotowych, 18 opublikowanych i 241 w wersjach roboczych. Większość dotyczy rekreacji.

To już naprawdę ostatnie godziny, by jako wnioskodawca zaangażować się w tegoroczny budżet obywatelski. Spora grupa gdynian już to zrobiła. Wśród zgłoszonych przez nich projektów jest m.in. budowa urządzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży na placu zabaw na Dąbrowie, montaż osłon zapobiegających ochlapywaniu pieszych w Orłowie, upamiętnienie osób pochowanych na cmentarzu w Gdyni Kolibkach, montaż stacji z torebkami na psie odchody na Cisowej czy uporządkowanie zieleni na Działkach Leśnych. Wiele pomysłów dotyczy inwestycji w nowe lub już istniejące boiska czy place zabaw, remontu dróg i chodników, montażu oświetlenia.
Dzięki dotychczasowym dwóm edycjom BO w gdyńskich dzielnicach powstały boiska i siłownie plenerowe, wyremontowano ulice i  chodniki, urządzono tereny zielone, zadbano o bezpieczeństwo pieszych. To najlepszy dowód na to, że budżet naprawdę działa i  zachęta do kolejnych zmian w najbliższym otoczeniu. Tegoroczna pula gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego to ponad 5,2 mln zł. Środki mogą zostać wydane na realizację projektów w kompetencji gmin, a dotyczących działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej (z wyłączeniem budynków), rekreacji, zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych oraz ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia. Na terenie szkół i przedszkoli mogą być realizowane projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji.
Wniosek do BO może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który zbierze dla projektu poparcie 25 mieszkańców zameldowanych w dzielnicy, której dotyczy wniosek. Niezbędny formularz oraz informacje znajdują się na stronie www.bo.gdynia.pl. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, musi zostać złożony do piątku 30 kwietnia 2016: w formie elektronicznej poprzez stronę www.bo.gdynia.pl lub mailem na adres bo@gdynia.pl, osobiście lub pocztą (z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”) na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia (PPNT Gdynia, budynek IV, parter). Tu także można szukać pomocy. W piątek, 29 kwietnia, LIS czynne jest w godz. 8.00-18.00.
W niedzielę, 1 maja, na stronie www.bo.gdynia.pl pojawią się wszystkie wnioski zgłoszone do 30 kwietnia drogą elektroniczną i te wprowadzone do systemu ręcznie przez pracowników LIS (dostarczone w formie papierowej).
Na wnioski, które zostaną ocenione jako poprawne merytorycznie gdynianie głosować będą między 12 a 25 września.
budżet obywatelski