1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Ekonomik stawia na przedsiębiorczość

18-22 kwietnia Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni gościł grupę niemieckich nauczycieli i uczniów ze szkoły ekonomicznej Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung w Lübeck w ramach projektu „Be the Manager of the year”.
Spotkanie obu szkół w 2009 roku rozpoczęło współpracę, w ramach której powstało już siedem projektów o tematyce ekonomicznej, dzięki programom UE „Comenius” „Leonardo”, i „Młodzież w działaniu”, a obecnie dzięki programowi „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.
Uczestnicy projektów uzyskują międzynarodowe certyfikaty Europass Mobility i  świadectwa Youthpass, dokumentujące doświadczenie zawodowe, które zwiększą ich szanse na europejskim rynku pracy. Celem wspólnych działań projektowych obu szkół jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem przez uczniów chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą po ukończeniu szkoły. Rozwijają własną przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność. Planują i organizują działania związane z produkcją, sprzedażą, promocją i finansami.
W czasie tygodniowego spotkania podejmowali decyzje strategiczne, wykorzystując grę ekonomiczną. Praca w międzynarodowych zespołach i prezentacja wyników na forum umożliwiła praktyczne stosowanie języków obcych, technologii komputerowej oraz nauczyła pracy zespołowej i wystąpień publicznych. Uczestnicy spotkania odwiedzili Inkubator Przedsiębiorczości „Starter” – instytucję wspierającą rozwój przedsiębiorczości w Gdańsku. Zwiedzili z przewodnikiem Starówkę w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności oraz Gdynię i Sopot.
Wieloletnia współpraca nauczycieli ZSAE Marii Małkowskiej, Aleksandry RosickiejJolanty Wdowiak z dyrekcją i nauczycielami ze szkoły w Lübeck oraz Bolonii umożliwiła stworzenie nowego projektu Erasmus+ “Creativity and lesson study for entrepreneurship” skierowanego do uczniów i nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele z ZSAE każdego roku uczestniczą w spotkaniach partnerskich. W kwietniu odbyło się spotkanie w Gdyni z przedstawicielami z Włoch i Turcji. W nowym roku szkolnym 2016/17 planowane są dwa zagraniczne spotkania w ramach projektu Erasmus+ „Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties”.
Do tej pory dzięki projektom UE z ZSAE wyjechało 230 osób na międzynarodowe spotkania partnerskie.