1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Kolejne gdyńskie zabytki zostaną odrestaurowane - dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta

Podczas XX Sesji Rady Miasta Gdyni określono wysokość dotacji przyznanych na prace przy zabytkach. 1 014 579 zł zostanie przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru, znajdujących się na obszarze zarządzanym przez Gdynię. Inwestycje na pewno docenią mieszkańcy i turyści, którzy będą cieszyć oko widokiem jeszcze ładniejszego miasta ale także pasjonaci historii i architektury, którzy wysoko cenią oryginalną tkankę miejską.

Dofinansowaniem objęte zostaną przede wszystkim zabytki, których zły stan techniczny wskazuje na potrzebę pilnego przeprowadzenia prac remontowych. Dla miasta istotne jest także przywrócenie dawnej świetności tym budynkom, których wygląd ma znaczący wpływ dla wizerunku Gdyni.

Wsparcie finansowe rozdzielone zostało pomiędzy uprawnionych wnioskodawców i tak:
dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zaproponowano przyznanie dofinansowania w wysokości maksymalnie 70% kwoty określonej w kosztorysie.
dla budynków położonych na obszarach zabytkowych dotacje w wysokości 50% lub 30% (w zależności od grupy wg. regulaminu) na zakwalifikowane prace.Wśród obiektów objętych wsparciem finansowym znalazły się m.in.:

- Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, ul. Arciszewskich 2, proponowana dotacja: 41 135,92 zł.
- Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 4, , proponowana dotacja: 93 051,32 zł.
- Budynek Sądu Rejonowego, pl. Konstytucji 5, proponowana dotacja: 85 536,94
- Akademia Morska, ul. Morska 81 - 87, proponowana dotacja: 52 000,00

Więcej informacji na temat dofinansowania prac przy zabytkach w Gdyni znajduje się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_111724.html