1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół
Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

zatrudni: nauczyciela przedmiotów zawodowych – technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta w zawodzie: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, umiejętność prowadzenia ćwiczeń praktycznych (w pracowniach szkolnych).
Wymiar godzin dydaktycznych: 18.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kadry.zshg@wp.pl; kontakt telefoniczny: 58 620 12 89.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Afrodyty, stanowiącej część działki nr 1230 obręb Chwarzno-Wiczlino, o powierzchni 180 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 4537/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 27.04.2016 roku do 18.05.2016 roku.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zorzy, stanowiącej części działek nr 725, 727, 920 oraz 1178 obręb Chwarzno-Wiczlino, o łącznej powierzchni 2086 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na działki przydomowe (załącznik do Zarządzenia nr 4534/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 27.04.2016 roku do 18.05.2016 roku.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej, oznaczonej jako działka nr 556, obręb 10 (Chylonia), o powierzchni 108 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00017303/4. Nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicielki nieruchomości przyległej.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4532/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 r. wywieszony został na okres od 29.04.2016 r. do 20.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J.Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kontenerowej, oznaczonej jako działka nr 131, obręb 26 (Śródmieście), o powierzchni 2 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00024614/9. Nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4533/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 r. wywieszony został na okres od 29.04.2016 r. do 20.05.2016 r.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Hallera w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/hallera
Termin składania ofert: 16.05.2016 r. godz. 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka-Formela, tel. 58 761 20 74, Halina Golenia, tel. 58 761 20 74 w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę odcinka ul. Łopianowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/lopianowa.Termin składania ofert: 11.05.2016 r. godz. 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Marcin Połom, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych:
Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (cz. działki nr 3312 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 1700 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 4479/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.04.2016 r.) z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji Ogród Kreacji i realizację wydarzeń związanych z ekologią.
Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (cz.działki nr 1264 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 33 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 4481/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.04.2016 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (cz.działki nr 1264 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 168m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 4482 /16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.04.2016 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (cz. działki nr 1264 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 100 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 4483/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.04.2016 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej (cz.działki nr 3226 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 2.867 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 4484/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.04.2016 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze – uprawy roślin miododajnych, prowadzenie pasieki i obsadzanie omawianego rejonu drzewami różnego gatunku, bez prawa czynienia nakładów na trwale związanych z gruntem.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 22.04.2016 r. do 13.05.2016 r.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika na ul. Buraczanej w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/buraczana
Termin składania ofert: 9.05.2016 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Marcin Połom, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych :
Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika na ul. Rdestowej w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/rdestowa
Termin składania ofert: 9.05.2016 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Marcin Połom, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych:
Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników i nawierzchni jezdni łączących ul. Ramułta i ul. Morską w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ramulta
Termin składania ofert: 16.05.2016 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00.

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Morskiej 91-93 w Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/morska
Termin składania ofert: 11.05.2016 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka-Formela, tel. 58 761 20 74, Halina Golenia, tel. 58 761 20 74 w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Anna Urbańska, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00.

***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4501/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.04.2016r.) położonej przy ul. Placu Dworcowym w Gdyni Chyloni jako część działki o numerze 521 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 30 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31.12.2016 r.
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w tymczasowym pawilonie handlowym. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 22.04.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 8/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Mickiewicza 31 m 2A
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 22.04.2016 r. do 13.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci   
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Liczba punktów: 87,33   
Miejsce w rankingu: 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 4492/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 20 kwietnia 2016 r.:
Rodzaj zleconego zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk.    Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 (w zł): 404 586,00.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zawiszy Czarnego (część działki nr 2947, obręb 26) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki Jawnej Józef Ruszczyk i Spółka Cukiernia Mariola z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (lody) w tymczasowym pawilonie gastronomicznym, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4480/16/VII/P z 20 kwietnia 2016 roku.


***
Dyrektor Zespołu Szkół
Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni: nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz
Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, umiejętność prowadzenia zajęć w rzeczywistych warunkach pracy (w warsztatach szkolnych); Wymiar godzin dydaktycznych: 22.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kadry.zshg@wp.pl; tel. 58 620-12-89.