1235 (1035) 2016-04-29 - 2016-05-12

Projektuj miasto w Gdynia InfoBox

Odwiedzający gdyński InfoBox są już nie tylko obserwatorami zmian zachodzących w mieście. Z poziomu wszystkowiedzących oglądaczy mogą awansować na kolejny – kreatorów przestrzeni miejskiej. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej na ogromnym ekranie dotykowym Obserwatorium Zmian, mogą nie tylko „spacerować” po wirtualnej makiecie centrum Gdyni, ale też wcielić się w rolę ogrodnika miasta lub planisty.

GdyniaCityBox to aplikacja edukacyjna, ale na tym jej możliwości się nie kończą. To też platforma komunikacji pomiędzy planistami i mieszkańcami miasta. Jej podstawą jest interaktywna, bardzo dokładnie odwzorowująca rzeczywistość, makieta miasta. Nakładać na nią można różne funkcje –  takie, które w danym czasie są przydatne. W Gdynia InfoBox wykorzystywanych obecnie jest kilka:
–  Edukacyjna dla dzieci i młodzieży, dostępna zarówno podczas zajęć zorganizowanych prowadzonych przez pracowników Gdynia InfoBox jak i w samodzielnym użytkowaniu. Użytkownik np. sadzi kwiaty przy fontannie w alei Jana Pawła II czy buduje domy na Molo Rybackim. Jeśli nie jesteś już dzieckiem, a bawisz się w ogrodnika, musisz uwzględniać koszty nasadzeń. Jeśli bawisz się w projektanta budynków, musisz pamiętać, że imponująca budowla rzuca długi cień. Musisz pamiętać też, że w wysokich budynkach mieszka dużo ludzi i może być zwyczajnie tłoczno... To prawdziwie interaktywna edukacja.
– Informacyjna pozwalająca obejrzeć z bliska, oczywiście w trójwymiarze, najciekawsze inwestycje powstałe w mieście w czasie ostatnich lat. Każda z nich opisana jest w przystępny sposób. Oprócz inwestycji,  aplikacja pokazuje, gdzie w centrum Gdyni znajdują się parkingi dla samochodów i rowerów, trasy wybranych linii trolejbusowych, parkingi itp.
–  Komunikacyjna, która jest platformą dialogu pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami. Użytkownik może wziąć udział w ankiecie na temat estetyki przestrzeni publicznej. Wynik badania trafia bezpośrednio do Plastyka Miasta, który wykorzystywać je będzie podczas ustaleń dotyczących np. umieszczania reklam w centrum Gdyni.
Makietę wraz z aplikacjami wykonała na zlecenie Miasta gdyńska firma StructView. Korzystać z niej można samodzielnie w godzinach otwarcia Gdynia InfoBox, a grupy zorganizowane, w tym dzieci i młodzież szkolna, po uprzednim kontakcie z pracownikiem InfoBoksu Martą Juraniec, tel. 58 523 97 69, e-mail: m.juraniec@gdynia.pl.