1236 (1036) 2016-05-12 - 2016-05-19

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Unruga 53; tel. 58 625 09 67). 14 i 21 maja w godz. 9.00-14.00. 18 maja w godz.16.30-19.00 w Przedszkolu nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel 58 620 01 44) odbędzie się spotkanie ze specjalistami (logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog) .
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Rondo Art warsztaty artystyczne wraz z Galerią Malucha zaprasza w sobotę 14 maja na rodzinne malowanie na ekotorbie. Warsztaty odbędą się w godz. 11.00-12.00 przy ul. Traugutta 2. Zgłoszenia: Wioleta Rondo tel. 514 522 550, lub mailowo: biuro@rondoart.pl; wstęp: 30 zł.

ikona