1237 (1037) 2016-05-20 - 2016-06-02

Informacja dla sprzedawców alkoholu

31 maja upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto PKO Bank Polski S.A. nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.

Dane szczegółowe do przelewu: tytułem: II rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol; nr zezwolenia na sprzedaż alkoholu; adres punku sprzedaży napojów alkoholowych.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pok. 223 urzędu w godz. 08.00-16.00 (w dni robocze) lub przesłać na adres mailowy: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.