Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1238 (1038) 2016-06-03 - 2016-06-09

Raport Najwyższej Izby Kontroli o Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działalność Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia prowadzoną w latach 2013-2015. Audyt został przeprowadzony w ramach oceny działalności ośrodków innowacji w Polsce.
Wyniki okazały się niezwykle pozytywne, a przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli docenili wkład instytucji w rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w regionie. Pozytywnie oceniona została zarówno bieżąca działalność Parku, polegająca na wspieraniu innowacyjnych przedsiębiorców, jak również realizacja III etapu rozbudowy infrastruktury.
Autorzy raportu podkreślają wzrost wskaźników świadczących o rozwoju innowacyjnych branż w regionie Województwa Pomorskiego, na przestrzeni ostatnich trzech lat, dzięki działaniom prowadzonym przez PPNT Gdynia. Regularnie wzrasta również liczba projektów innowacyjnych, realizowanych „pod skrzydłami” PPNT Gdynia.
Ponadto w raporcie Najwyższa Izba Kontroli szczególnie dobrze oceniła: działalność parku w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, współpracę ze środowiskiem akademickim, podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia klastrów i rozwój bazy edukacyjnej i szkoleniowej, monitorowanie potrzeb szkoleniowo-doradczych i dostosowanie ich do potrzeb partnerów PPNT, a także terminową realizację trzeciego etapu projektu rozbudowy PPNT Gdynia.
W żadnym z wymienionych zakresów, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.