1239 (1039) 2016-06-10 - 2016-06-16

Erasmus+ w Zespole Szkół nr 7

Zespół Szkół nr 7 (ul. Stawna) bierze udział w realizacji edukacyjnego programu UE Erasmus+. Tytuł projektu to „Młodzi obywatele Europy – nasza przyszłość. Droga poznania, wzrastania i rozumienia”.
Spotkanie projektowe pt. „IT nasza przyszłość” odbyło się w dniach 3-9 kwietnia. Przybyły na nie delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Turcji, Rumunii, Finlandii. Uczestnicy odwiedzili m.in. Wydział ETI na Politechnice Gdańskiej, gdzie wzięli udział w wykładach i prezentacjach.
Spotkanie projektowe pt. „Szkoła przyszłości” miało miejsce w Finlandii w dniach 15- 21 maja. Polscy uczniowie sami prowadzili w języku angielskim lekcje biologii, sztuki i wychowania fizycznego w szkole partnerskiej w Jarvenpaa.
Ostatnie – finalne spotkanie z udziałem nauczycieli szkół partnerskich odbyło się na Sycylii w dniach 5-9 czerwca.
Projekt Erasmus+, którego głównym koordynatorem był ZS nr 7, przyniósł wiele korzyści i kończy się sukcesem.