1240 (1040) 2016-06-17 - 2016-06-22

Szansa dla młodych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza osoby poniżej 30. roku życia do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (II)”
Projekt przewiduje: bony szkoleniowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, staż i prace interwencyjne.
PUP zapewnia: stypendium podczas szkoleń i stażu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe.
Pierwszeństwo w zapisach mają osoby: długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
Szczegóły rekrutacji do projektu dostępne w siedzibie PUP Gdynia, na stronie internetowej pupgdynia.pl (w poszczególnych zakładkach form wsparcia) oraz pod nr. tel. 58 620 49 64 (wew. 107 i 108 – środki na podjęcie działalności gospodarczej; wew.102 i 103 – bony szkoleniowe; wew. 115 – staże; wew. 104 – prace interwencyjne).

ikona